RİSK DEĞERLENDİRMESİ

"Risk Analizi" olarak da bilinen bu işlem, işyerindeki risklerin bilimsel yöntemlerle ele alınmasıdır. Risk analizi sırasında belirlenen öncelik sırasına göre düzeltici faaliyetlere başlanır.

işyeri tehlikeleri
Aşağıdakiler, işyerinde yapılan işlerin özellikleri dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesinin amaçlarıdır:
  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne almak
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
  • Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.