İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam ölçümleri sadece Türkak ve ÇSGB tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından yapılabilen, ortamdaki etkenlerin yeterliliğini veya fazlalığını belirlemek için yapılan ölçümlerdir.

isg ortam ölçümü

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir. Özden OSGB, ortam ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından deney laboratuvarı olarak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Özden OSGB & Ölçüm Laboratuvari bütün ortam ölçüm konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Ölçümler, çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Akredite olduğumuz ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Ortamı Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

  • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
  • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
  • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

İSG ORTAM ÖLÇÜMLERİ İSTANBUL

Özden Ölçüm Laboratuvarı olarak 2014 yılında Türkiye'nin ilk iş hijyeni laboratuvarlarından biri olarak yetkilendirildik. Laboratuvarımız İstanbul Ataşehir'de bulunmakta olup şuana kadar Türkiye'nin her yerinden (Van ve Hakkari dahil) çeşitli ortam ölçümleri yaptık. Uzman Makine ve Elektrik mühendisi kadromuzla en kaliteli hizmeti almanız için, firmanızdaki aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümleri en hassas şekilde yapmak için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.