6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nedir? Ne gibi uygulamaları içeriyor? Çalışma hayatımıza nasıl etki ediyor?

iş sağlığı ve güvenliği kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

30 Haziran 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AB katılım sözleşmesi ile start almış, ILO sözleşmeleri ile kriterleri belirlenmiş bir çalışmanın sonucudur. ÇSGB Politika Belgesi ile taahhüt edilmiş ve iş kazaları anlamında Türkiye’nin olumsuz konumunu ortadan kaldırmak için yasal mevzuatımıza dahil edilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi

Dünyada 18. yüzyılda İngiltere'de, baca temizliğinde ufak tefek oldukları için çocukların kullanımını engelleyen, 1788 tarihli Baca Temizleyicileri Kanunuyla başlayan iş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde ilk defa Dilaver Paşa Nizannamesi olarak bilinen ve tam adı "Ereğli Kömür Maden-i Hümâyûnu İdaresinin Nizamnamesi" olan, maden işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelikle hayatımıza girmiştir.


isg'nin tarihçesi

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasayla büyük bir mesafe kat edilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği herkesin odak noktası olmaya başlamıştır.

Kanun'un Oluşma Aşamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun temelleri, 2001 yılında Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı sözleşmesiyle imzalanmış olup, bütün aşamalar aşağıda belirtilmiştir.


AB Katılım Anlaşması
AB KATILIM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

89/391 AB Çerçeve Konsey Sözleşmesi, 2001

«Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın gereklerini, kendi iç hukukuna eksiksiz aktarmalıdır»

Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO SÖZLEŞMELERİ

Uluslararası Çalışma Örgütü, 2004

«Türkiye, 155 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ile 161 sayılı iş sağlığı hizmetlerini içeren sözleşmelerin hükümlerini kendi iç mevzuatında düzenleyecektir»

CSGB
ÇSGB POLİTİKA BELGESİ

İş sağlığı ve güvenliği politikası, 2009-2013.

«AB ve ILO standartlarında iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkartılmalı ve iş kazaları her yıl %20 azaltılmalı»

Kanunla Hayatımıza Giren Kavramlar

6331 sayılı yasayla hayatımıza, bir çok yeni kavram girdi. Bunlardan bazılarını özetleyecek olursak kısaca aşağıdakileri sayabiliriz.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Çalışan Temsilcisi
  • Alt İşveren Denetimleri
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.