Elektrik ve Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği uyarınca elektrik ve topraklama tesisatı en geç yılda bir defa olmak üzere yetkili bir kuruluş tarafından kontrol edilmelidir.

Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İş güvenliği için her elektrik tesisatının topraklaması olmalıdır. Elektrik tesisatının bağlandığı toprak alanı yeterince büyüksek toprak iyi bir iletkendir ancak alan yeterli değilse direnç yüksek olur ve fazla akımın aktarılacağı toprak kötü bir yalıtkan olur. Bu sebeple işletmenizde belli aralıklarla topraklama ölçümü yapılmasında yarar vardır.

Topraklama ölçümleri prizler, elektrikli aletler gibi noktalardan yapılır. Ölçüm noktarı belirlenirken priz ve elektrikli alet sayıları belirlenerek, ölçüm yapılacak noktalar belirlenmelidir.

Son olarak ana pano da topraklama ölçümüne dahil edilerek toplam nokta adedine ulaşılır.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜNÜN AMACI

Topraklama ölçümü, elektrik geriliminin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Sonuç olarak topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını sağlama almaktır.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU

Topraklama kontrolleri, Özden OSGB personeli yetkili bir elektrik mühendisi tarafından yapılır ve denetim raporu şirketinize teslim edilir. Hazırladığımız raporlar bakanlık müfettişlerinin isteklerine uygundur ve yeniliklere uyum sağlayabilmek için raporlarımızı sürekli güncelliyoruz.

Hazırlanan topraklama ölçüm raporunun geçerlilik süre ölçüm tarihinden itibaren 1 yıldır. Raporun geçerliliği bittikten sonra mevzuat gereği topraklama ölçümü tekrar edilmelidir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.