ACİL DURUM PLANI

Acil durum planı, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır.

işyeri tehlikeleri
İşyerindeki çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak aşağıdaki işlemlerin yapılmasını sağlamak için hazıranan plana acil durum planı denir.
  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirmek
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapmak
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.