OSGB Nedir?

Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kısaltması olan osgb, işyerlerine bilgi birikimini aktararak, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini hizmeti sağlayarak, isg faaliyetlerini yürütmek için kurulan işletmedir.

osgb, ortak saglik ve guvenlik birimi, isg

OSGB Nedir? Ne Anlama Gelir?

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin kısaltması ve yaygın olarak kullanılan halidir.

OSGB Nedir? Ne İş Yapar?

OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Hizmetleri arasında yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

OSGB, Bir Çesit İstihdam Bürosu mudur?

OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması - istihdam bürosu değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.

Hangi Firmaların OSGB Hizmet almaları gerekir?

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlüdür. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösteriyor.

İşyeri hekimi hizmet süresini hesaplamak için: İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İş güvenliği uzmanı hizmet süresini öğrenmek için: İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

Size En Yakın OSGB: Özden OSGB

Özden OSGB olarak geliştirdiğimiz %100 Müşteri Memnüniyeti Prensibimizle, fiziksel olarak size en yakın OSGB olmamıza gerek olmadan, periyodik toplantılarımız ve her ihtiyacınız olduğunda proje koordinatörlerimizin sizinle yapacağı görüşmelerle size en yakın OSGB olacağımıza emin olabilirsiniz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.