PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ ÖNLEMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu referans alarak hazırladığımız bu önlemler listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Pandemi Döneminde Okula Dönüş Önlemleri

Yazan: Oktay Coşkun

Tarih: 06/09/2021

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi, hayatın her alanını olduğu gibi eğitim sistemini de etkilemekte ve aksatmaktadır. Bu noktada tüm ülkeler Covid-19 için “yeni normallerini” belirlemekte ve aksiyonlarını planlamaktalar. Ülkemizde de yeni normal kapsamında okullar fiili eğitime başladı.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından yayınlanan Eğitim Kurumları İçin Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu referans alarak hazırladığımız bu önlemler listesi ile sürece katkıda bulunmayı amaçladık.

1. Bilgi Alışverişi ve Farkındalığın Oluşturulması

 • Çocuğunuza, Covid-19 salgınından, sağlık üzerindeki etkilerinden ve eğitim/sosyal hayata etkilerinden onu paniğe sevk etmeyecek ama yeterli önem algısını oluşturacak şekilde bahsedin.
 • Çocuğunuzun ve arkadaşlarının salgından korunmak adına her zamankinden farklı ve dikkatli davranmaları gerektiğini, bu durumun bazı sosyal aktivitelerini aksatabileceğini ama bunun normal olduğundan bahsedin.
 • Eşya ve oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşamayacağını, ortak araç-gereç kullanmaması gerektiğini aktarın.
 • Okul yönetici/idarecileri ile iletişime geçerek, okula özgü önlem ve uyulması gereken kuralları öğrenin. Okula özgü kuralları ve kurallara uymanın önemini çocuğunuza aktarın.

2. El hijyeni

El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kritik unsuru olup, kişisel enfeksiyon bulaşmasını azaltmak için gereklidir. Tüm olası yüzey temasları sonrası ve sık aralıklar ile eller yıkanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller %70 alkol bazlı antiseptik madde ile ovulmalı ve temizlenmelidir.

El hijyenin önemini çocuğunuza aktarmalı, kişi ve yüzeylere dokunmaktan kaçınması bilincini oluşturmalısınız.

Yüzeylere temas sonrası ellerini yıkamadan veya dezenfekte etmeden yüzüne dokunmaması gerektiğini öğretin.

Aşağıda bulunan görselleri referans alarak en az 20 saniye el yıkmayı ve dezenfekte etmeyi öğretin.

Eller;

 • Kişinin burnunu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra,
 • Tuvaleti kullanım öncesi ve sonrasında,
 • Yemek yemeden ve yemek hazırlamadan önce ve sonra,
 • Hayvanlarla temastan sonra,
 • Başka bir kişiye temas, rutin bakım öncesi ve sonrası eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.
Ellerin Antiseptik ile Temizlenmesi

3. Maskeler

Bugüne kadar sosyal hayatın içinde yer almak durumunda olan pek çok kişi maske kullanımına aşina hale geldi. Ancak okul çağındaki çocuklar için bu alışılmışın dışında olacaktır. Salgından korunmanın olmazsa olmazı maske bilincini çocuklarda oluşturulması çok önemlidir.

Solunum yolu ile bulaşan salgın hastalıklar için;

 • İlgili standartlara/kriterlere uygun olmalıdır.
 • Kullanım için gerekli olana kadar temiz/kuru bir alanda kirlenmesi önlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uygun maske kullanılmalıdır.

Kullanım sırasında maske;

 • Burnu ve ağzı iyi bir şekilde kapatmalıdır.
 • Kullanım sırasında veya kullanımdan sonra kullanıcının boynuna sarkmamalıdır.
 • Bir kez takıldıktan sonra ön yüzüne dokunulmamalıdır.
 • Solunum zorlaşırsa, maske hasar görür veya bozulursa maske bertaraf edilmeli ve değiştirilmelidir.
 • Islanan, nemlenen, kirlenen maske yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Maske takıldıktan ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni yapılmalıdır.
 • Çıkartılan maskeler belirlenmiş hijyen malzemesi atık alanlarına atılmalıdır.
Maske Nasıl Kullanılır?

4. Solunum Hijyeni ve Öksürük/Hapşırık Adabı

Salgın hastalıkların bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere yönelik solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda teşvik edilmelidir. Bu teşvik hem kurumca görünür yerlere (giriş, asansörler, koridor gibi sık kullanılan alanlara) görsel/yazılı afiş ve poster olarak konulması şeklinde, hem de ebeveynlerce uygulamalı gösterimler ile sağlanmalıdır.

 • Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın hijyen malzemesi atık kumbarasına atılmalıdır.
 • Öğrenciler için kâğıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları ve el hijyeni sağlamak için kullanılan ekipman temin edildiği kurumdan teyit edilmelidir.
 • Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgıları ve kontamine nesnelerle herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse sabun ve su kullanarak, aksi halde alkol bazlı el antiseptiği kullanarak) temizlenmelidir.
Yakala, Çöpe at, Bertaraf et Yakala, Çöpe at, Bertaraf et

5. Kantin, Yemekhane

 • Kurum tarafından kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamaların düzenlenmesi konusunda bilgi alınız.
 • Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 • Yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusunda çocuğunuzu bilinçlendirmelisiniz.
 • Salgın dönemi boyunca su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makineleri ve otomatların kullanılmaması gerekmektedir. Bu yüzden kişiye özel matara vb. ile su ihtiyacı karşılanmalıdır.
 • Yemek salonlarındaki oturma düzeninin sosyal mesafe kurallarına uygun olacağı konusunda çocuğunuzu bilinçlendirmelisiniz. Arkadaşları ile birlikte ve mesafeyi gözetmeden yemek yiyemeyeceği konusunu aktarmalısınız.
 • Her gün aynı masa ve sandalyenin kullanılması gerekliliği açıklanmalı ve bu konuda hassasiyet oluşturulmalıdır.

6. Asansörler

Mümkün olduğu sürece asansör kullanılmaması gerektiği bilinci oluşturulmalıdır.

Asansör kullanımı zorunlu ise kapasitesinin sınırlı olacağı ve asansörde uygulanan kurallara riayet edilmesi gerektiğini aktarmalısınız.

Asansör kullanımı sonrası ellerin bol su ve sabun ile yıkanması veya alkol bazlı dezenfektan ile dezenfekte edilmesi alışkanlığı oluşturulmalıdır. Asansör içinde öksürük/ hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmaması konularında bilinç oluşturulmalıdır.

Pandemide asansör kullanımı

7. Servisler

Servis kullanılacak ise, servis için evden çıkışta maske ile çıkılması alışkanlığı oluşturulmalıdır.

Serviste seyahat süresince maskenin çıkartılmaması gerektiğini çocuğunuza aktarın.

Öğrencilerin her gün servislerde aynı koltuklara oturması gerektiği vurgulanmalı ve bu bilinç oluşturulmalıdır.

Servislere biniş ve iniş sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği öğretilmelidir.

Servislerde uygulanacak sosyal mesafe kuralları açıklanmalı ve yan-yana koltuklarda oturulamayacağı tembihlenmelidir.

Servislerin havalandırma filtre sistemleri ve dezenfeksiyonları konusunda ilgili kurumdan bilgileri alınız.

8. Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları

Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği organizasyonlardan kaçınılmalıdır. Bu gibi kalabalıklara gerilmemesi gerekliliğini çocuğunuza anlatınız.

Etkinlikleri ve toplantıları online ortamda gerçekleştirmeyi tercih ediniz.

Kapalı spor salonu, müzik odası, görsel sanatlar atölyeleri, dans odaları vb. ortak kullanım alanlarının temizliğinden şüphe ediyorsanız, çocuğunuzun bu etkinliklere devam etmemesini sağlayın. Şüpheniz olmadığı hallerde güncel duruma uygun belirlenmiş kuralları öğrenmeli ve çocuğunuza bunları aktararak uygulamasını sağlayınız.UNUTMAYIN!

Çocuğunuzda grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı var ise ya da şüphesi var ise okula göndermeyiniz. Çocuğunuzda, ailenizde veya temaslı olduğu kişilerde Covid-19 tanısı, şüphesi var ise okula göndermeyiniz ve yakın tarihte okula gitti ise okul yöneticilerini bilgilendiriniz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.