İSG DOSYASINDA OLMAZSA OLMAZ DOKÜMANLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlamamız gereken bütün dokümanlar gerektiğinde acilen ulaşılmak üzere kayır altında tutulmalıdır.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Sevda Kızılkaya

Tarih: 26/10/2017

İSG Dosyası Nedir? Neleri Kapsar?

Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ailesi olarak, hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde İş Güvenliği Uzmanları ve İş yeri Hekimlerimiz tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyamızda olmazsa olmaz dokümanlarımız bulunmaktadır. İşimiz gereği hizmet verdiğimiz tüm iş yerlerimizde yaptığımız her işi kayıt altına almakla yükümlüyüz. Buna istinaden gerek Bakanlık denetimleriyle gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlamamız gereken dokümanlar bulunmaktadır.

Müfettişler Öncelikle Hangi Dokümanları Görmek İster?

1. İş Güvenliği Uzmanı Online Bildirimi / Uzman ve Hekim Sertifikası

E-devlet sistemi üzerinden İSG- Kâtip sisteminden atamaları yapılan Uzman ve Hekimin OSGB ile İş yeri arasındaki sözleşmelerin ıslak imzalı halleri İSG Dosyasında ve OSGB ’de bulunan firma dosyasında bulunmalıdır.

2. Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planı

Uzman ve Hekimlerimiz hizmet verdikleri iş yerlerinde yıl içerisinde yaptıkları takipleri; periyodik kontroller, tatbikatlar ve eğitimler gibi süreklilik gerektiren faaliyetlerin Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planlarında ele almaktadırlar. Her yılın sonunda bir sonraki yıl için hazırlanması gerekmektedir.

3. Yıllık Değerlendirme Raporu

Hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde bir önceki yılda verilen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti adına neler yapıldığını gösteren bir belgedir. Her yılın sonunda hazırlanması gerekmektedir.

4. Tespit ve Tavsiye Defteri nüshaları

İş yerlerinde yapılan çalışma ortam gözetimleri neticesinde Uzman ve Hekim tarafından tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar Tespit ve Tavsiye Defterine yazıldıktan sonra saklanması gerçekleştirilir.

5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi belgeleri

Hizmet verdiğimiz iş yerlerinde tüm çalışanlarımıza verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi belgeleri; Eğitim katılım listeleri, sınav kağıtları ve eğitim katılım sertifikaları bulundurulmalıdır. Eğitim katılım listeleri dosyalarımıza eklenmelidir.

6. Risk Değerlendirme Ekibi Atama yazısı/Eğitim dokümanları/Risk Değerlendirme Raporu

İş yerlerimizde hazırlayacağımız Risk Değerlendirme Raporu öncesinde, kuracağımız ekipte azami olarak; İşveren/İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi ve Destek Eleman olmalıdır. Belirlenen üyelere Risk Değerlendirme Raporu hakkında bilgi vermek adına eğitim verilmelidir. Eğitimin ardından üyelerle birlikte Çalışma Ortam Gözetimleri neticesinde belirlenen tehlikeler ve riskler göz önünde bulundurularak Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmalı ve imza altına alınıp dosyaya eklenmelidir.

7. Acil Durum Planı/Acil Durum Ekipleri/Eğitim dokümanları/Tatbikat kayıtları

İş yerlerimizde Acil Durumlar esnasında çalışanların neler yapması gerektiğine dair hazırladığımız Acil Durum Planı bulunmaktadır. Bu planda deprem, sel, yangın, iş kazası gibi durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilinçlendirilir. Yangın Söndürme, Koruma, Kurtarma ve İlk yardım ekipleri belirlenir. Belirlenen üyelere ilgili kurumlardan eğitimleri aldırılır ve eğitim dokümanları dosyamızda saklanır. Ayrıca en az yılda bir Acil Durum Tatbikatları gerçekleştirilir ve hazırlanan tatbikat raporları yine dosyada saklanır.

8. Çalışan Temsilcisi Duyuru yazısı/Seçim Kağıtları/Eğitim dokümanları

İş yerlerimizde çalışanlar arasından temsilci belirlemek adına Çalışan Temsilcisi Seçim Duyurusu yayınlanır, aday olmak isteyenlerin isim listesi belirlenir ve çalışanlar arasında bir seçim yapılır. Seçim sonuçları neticesinde belirlenen Çalışan Temsilcilerine eğitimleri verilir ve eğitim kayıtları dosyaya eklenir.

9. İş Kazası Raporları ve kaza kayıtları

İş yerlerimizde meydana gelen İş kazalarının bildirim formları dosyaya eklenir. Kaza geçirilen yerde araştırma yapılarak rapor hazırlanır ve dosyada saklanır.

Ayrıca İstenebilecek Belgeler

Unutulmaması gereken bir diğer noktada İş Sağlığı ve Güvenliği her işletmeye göre farklı uygulamalar gerektirebilir. Yukarda bahsetmiş olduğum dökümanlar her işletmede istisnasız olması gerekenlerdir.

Son olarak da geçirilen denetim tecrübelerim neticesinde denetçiler tarafından istenilen iş yerine ait İş Akış Şeması ve Kapasite Raporunun birer kopyasının dosyada saklanması gerekmektedir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.