ACİL DURUM EKİPLERİ

Acil Durum Ekipleri

Yazan: Oktay Coşkun

Tarih: 15/09/2022

Acil durumlar; fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran ve kesintiye uğratan, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır.

Acil durumlarda kayıpları, hayatın normal akışını etkileyen kesintileri önlemek ya da azaltmak ise; önlenebilir olanlar için tedbir almakla, önlenemeyenler için hazırlıklı olmakla mümkündür.

Acil durumlar için yapılacak hazırlıklar;

  • Toplumsal alanda kamu otoriteleri ile gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar,
  • İşyerlerinde işveren ve işyerinde çalışanlar arasından gönüllülük esasına göre belirlenen acil durum ekipleri ile mümkündür.

Hem toplumsal alanda hem de işyeri kapsamında çalışmalara ve ekiplere katılan gönüllülerin, bu sayede edindiği bilgi ve birikim ile sadece bu alanlarda değil, hayatında her alanında ailesi ve sevdikleri için de birer kahraman olacağını unutmayınız.

İşyerlerinde oluşturulması gereken Acil Durum Ekipleri ve görevlerini inceleyecek olursak;

İlk yardım Ekibi

Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin gerekli durumlarda, sağlık personeli müdahaleyi devralana kadar ilk yardım ihtiyacını karşılamak.

Söndürme Ekibi

Çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek, profesyonel ekipler müdahaleyi devralana kadar, mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek.

Kurtarma Ekibi

Acil durum sonrası; arama ve kurtarma ihtiyacı olan tüm kişilerin bulundukları ortamdan güvenli ortama tahliyelerini gerçekleştirilmek.

Koruma Ekibi

Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek.

Bunların yanında acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden Acil Durum Sorumlusu/Sorumluları görevlendirilir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.