SIKÇA SORULAN SORULAR

COVİD-19 ÖZEL

Covid-19 salgını sürecinde firmalarımızdan en çok gelen soruları derledik. Bu sorular dışında sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EVET. İş yeri SGK sicil numaranız açık olduğu sürece ve bu sicile bağlı çalışanlar olduğu sürece İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna dair sorumluluklarımız devam etmektedir.
Uzaktan çalışma yapacak kişilere ayrı bir iş sözleşmesi düzenlenmeli ve iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır. Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4 üncü maddesi birinci fıkrasında bulunan; "İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. hükmü ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14 üncü maddesinde bulunan "Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür" hükmü uyarınca İSG hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olup, bu hizmetlerin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri almalıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti, OSGB ile firma arasında yapılan sözleşme ve yapılan İSG Katip atamaları olduğu sürece hizmet erteleme söz konusu değildir. Mucbir sebebe dayandırılarak yapılacak ek protokolle hizmet durdurulabilir, bu süreçte İSG Katip atamaları da sistemden düşürülebilir.
İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimimiz bu süreçte sizlere online olarak danışmanlık vermeye devam edecektir. Bu süreçte hem uzman hem hekim Bakanlığın yayınlamış olduğu duyuru doğrultusunda çalışanlara uzaktan eğitimler verilebilir. Hem uzmanlarımız hem de hekimlerimiz İSG Portalda/daha önceki firma hizmet saatlerinde online olacak ve destek vermeye devam edecektir.

Uzmanlar:
 • İSG kurullarını online organize eder.
 • Bulaşıcı hastalıklarla ilgili hazırlanacak olan Acil Durum Planının hazırlanması ve uygulanmasında iş yeri hekimi ve İSG Kurulu ile organize bir şekilde çalışır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın yayınlamış olduğu duyuruları takip ederek firmaları bilgilendirir.
Hekimler:
 • Bulaşıcı Hastalık Acil Durum Planının Hazırlar
 • İSG Kurullarına Katılır
 • Covid 19 çerçevesinde işyerinde alınan sağlık tedbirlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunur.
 • Çalışanların hastalık riski açısından değerlendirilmesi, çalışanların sağlık durumlarının takibini yapar.
Özden OSGB:
 • Konuyla ilgili afişler hazırlar ve firmalarla paylaşır.
 • Farklı konularda firmaları ve çalışanları bilinçlendirmeye yönelik online eğitimler hazırlar.
 • Tüm teknik kadrosu ile firmalarımızdan ve sahadaki ekibimizden gelecek talep ve soruları cevaplamak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuruya göre İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yasal olarak ertelenmemektedir. Bu eğitimler Corona Virusle Mücadele kapsamında alınan önlemlere istinaden tümüyle “uzaktan eğitim”şeklinde verilebilmektedir. Uzaktan eğitimler için Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Gereği aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.
 • Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.
 • Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.
 • Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.
Çalışanla 14 gün içinde temas etmiş olması muhtemel kişiler belirlenip kendilerini self karantinaya almaları sağlanmalıdır. Ayrıca iş yeri rutin aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
Bu süreçte firmalar için alınması gereken önlemler ve çalışanlara temin edilmesi gereken kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven vb.) iş yeri hekimlerinin önerileri doğrultusunda temin edilecektir.
Yargıtayın kararından sonra bir kafa karışıklığı var. Yargıtay kararında da iş için seyahatte bulunan bir çalışan H1N1 olması iş kazası olarak sayılmıştı. Ancak böyle bir pandemi durumunda virüsün nerden kapıldığının net olarak bilinmesi çok zor. İş kazası bildirimi ile ilgili olarak da biz de Çalışma Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile görüştük, onlardan görüş almak adına. Onlar da bize konuyla ilgili toplantının devam ettiğini 1-2 gün içinde Bakanlığın resmi olarak açıklama yapacaklarını ilettiler. Bu sebeple şuanda net bir şey söylemek aslında çok da mümkün değil.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuruya göre alınacak önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Bu kapsamda pandemi konusu ve bu konuda alınacak önlemler de sağlık konusu olduğu için iş yeri hekiminin koordinasyonunda çalışacak ekipçe alınmalıdır.
Şüphelide COVİD 19 belirtilerinden yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı varsa evde belirlenen bir karantina odasına geçirilerek şüpheliye maske ve eldiven takılır. Kimse ile temas etmemesi sağlanır. ALO 184 Corona Virus Danışma Hattı aranır. Alo 184 ile görüşme sonrası COVİT 19 şüphesi varsa karantina durumu sürdürülerek 112 aranarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklenir. Eğer COVİT 19 şüphesi yoksa belirtiler izlenmeye devam edilerek Sağlık Bakanlığının duyurduğu önlemler alınır.
Onayliterarikci.com sitesinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlere ve hazırlamış olduğumuz afişlere aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Çalışmalarımızın Kronolojik Sırası
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.