İLKYARDIM EĞİTİMİ

Sertifikalı ilkyardım eğitimi şirketinizin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişen sayılarda çalışanın alması gereken bir eğitimdir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

Serfikalı İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tehlike sınıfı ve çalışan sayısı farketmeksizin her işyerlerinde sertifikalı ilkyardımcı personel bulundurma (personellerinizin bir veya daha fazlasının sertifikalı ilkyardım eğitimi kursuna gitmesi ve sağlık bakanlığının açtığı sertifikalı ilkyardım sınavında başaralı olması) zorunluluğu bulunmaktadır.

İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. maddesi her kurumun kaç sertifikalı ilkyardımcı bulundurması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin her on personele kadar bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin ise her 20 personele kadar 1 adet “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması gerekmektedir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Neden Gerekli?

İşyerinde acil bir durum olduğunda (yangın, deprem, zehirlenme, vs.) sağlık ekiplerinin olay yerine intikal edene kadar geçen sürede yaralılara ilk müdahaleyi yapacak bir kişi olması için işyerinde çalışanlar arasından bir veya daha fazla kişiye eğitim verilir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi İstanbul

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi verme konusunda yetkilendirilen Özden İlkyardım İstanul, ilkyardım eğitimlerinin dışında yangın eğitimleri, iş güvenliği uzmanı hizmeti, işyeri hekimi hizmeti ve diğer bütün isg ihtiyaçlarınızı karşılamak için yetkin bir firmadır.

Serfikalı İlkyardım Eğitimi Ücretleri

Sertifikalı ilkyardım eğitimi, sınav ücreti ve denetmen ücreti dahil olmak üzere kişi başı en az 250 TL'dir. Güncel fiyatlar için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Serfikalı İlkyardım Eğitiminde Neler Öğretilir?

Sertifikalı ilkyardım eğitiminde aslında herkesin bilmesi gereken, suni solunum ve kanamaya müdahale gibi en temel ilkyardım bilgileri verilir. Daha önce de söylediğimiz gibi profesyönel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen zamanı en verimli şekilde kullanmak için sertifikalı ilkyardımcılar kazazedeleri sağlık ekipleri için hazırlar.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.