Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi


Özden OSGB
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Çalışma Süresi
Hesaplama
Tehlike Sınıfınızı
Öğrenin
Mesajımız
Var
Bizimle İletişime
Geçin


Hedefimiz Tüm Türkiye
En kaliteli OSGB olma hedefiyle çıktığımız bu yolda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük firmalarına hizmet vererek ilerliyoruz. 30 yıllık deneyimimizi Türkiye'deki tüm illere ulaştırarak etki alanımızı genişletmek ve daha çok çalışanın hayatına dokunabilmek için çeşitli bölgelerde açtığımız yeni şubelerimizle Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Eskişehir başta olmak üzere 13 ilde hizmetinizdeyiz.

Web Tabanlı İSG Takip Sistemi


İş Sağlığı ve Güvenliği dokümantasyonun çok büyük önem taşıdığı bir alan. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti verdiğimiz tüm firmalara, faaliyetlerimizi kontrol edebilmeleri için Web Tabanlı İSG TAKİP Sistemine giriş yetkisi veriyoruz. İSG TAKİP Sistemi aracılığıyla şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin programına ulaşabileceğiniz gibi günlük raporlamalara, uygunsuzluk bildirimlerine ve risk değerlendirme raporu - acil durum planı gibi birçokdokümanın online kopyalarına ulaşabileceksiniz. Özden OSGB'nin şirketinizde görevlendirdiği işgüvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin faaliyetlerini online takip sistemimiz üzerinden her zaman izleyebileceksiniz. Ayrıca Uzaktan Eğitim (E-learning) Sistemi sayesinde şirketinize yeni katılan bütün çalışanlara verilmesi gereken İş Güvenliği Eğitimlerini online olarak verebilecek ve takibini yapabileceksiniz.
Özden OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Takip Sistemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Logo

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yasadan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne İSG mevzuatı linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yasal konumunu açıklayan yönetmeliğe de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik linkinden erişebilirsiniz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet almanın en büyük avantajı sorumluluğun da devredilecek olmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir?

İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı

İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi kavramını ortadan kaldırdı, çalışan kavramını hayatımıza soktu. Buna göre genel müdürden en alt seviyedeki çalışana kadar herkes İş Sağlığı ve Güvenliği şemsiyesinin altına girdi. Bu kanunun en büyük amacı Türkiye'nin insan hayatına azami değerin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının herşeyin önünde tutulduğu, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef Özden OSGB'nin en büyük motivasyon kaynağıdır.

Hizmetlerimiz


İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir? Devamı

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Özden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin işyeri hekimliği hizmetleri

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, işyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır. Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi)

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Sağlık ve güvenlik planı, yapı ve madencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlayan kuralları içeren plandır. Devamı

İş Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği eğitimlerinde, çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amaçlanır.Devamı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır. Acil Durum Planı

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır. Yangın Güvenliği

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır. Patlamadan Korunma Dokümanı


elektronik sigara